Browsing: Ice Queen

Во светот на екстремните авантури, каде што физичките и менталните граници се поместуваат секојдневно, една Македонка се издигнува како вистинска ледена кралица. Бети Котовчевска или Бетика,…