Browsing: annamaya kosha

Јога положбите или асаните се практикуваат со различно ниво на свесност, во зависност од свесноста на самиот практикантот и енергијата која се внесува при изведбата. Најосновното…