Browsing: јога дишење

Квалитетот и должината на животот на човекот многу зависат од начинот и брзината на дишењето. Оној кој дише полека и длабоко ќе има подолг и поквалитетен…