Browsing: јапа

Мантрите или „светите песни” се своевидни молитви и се смета дека поседуваат мистична и духовна моќ. Зборот мантра е санскритски и буквалното значење е „алатка на…