Browsing: Шакти

Терминот Шактисе однесува на повеќе идеи. Нејзината општа дефиниција е динамична енергија која е одговорна за создавање, одржување и уништување на универзумот. Оваа универзална енергија е…