Browsing: урбано градинарство

Урбана пермакултура е попопуларно движење започнато од жителите на градовите кои сакаат да го намалат нивното влијание врз животната средина, а истовремено да имаат поголема контрола…