Browsing: тратака

Тратака е моќна форма на медитација, која се практикува и во Хата и во Раџа јога. Во Хата јогата, се изведува како една од шатакармите, шесте…

Медитација е контемплативна техника со која се постигнува длабок внатрешен мир. Тоа е состојба во која егото исчезнува, а ние стануваме свесни за нашето Себство, за…