Browsing: техника за медитација

Антармона е санскритски термин што значи „внатрешна тишина“. Претставува техника која вклучува трансформирање и контролирање на мисловните процеси преку свесност и набљудување. Со повлекување на сетилата…