Browsing: техника за дишење

Сурија бедана доаѓа од санскритските термини „сурија“ што значи „Сонце“ и „бедана“ што значи „влегување“. Таа е класична пранајама техника која што ја насочува праната во…

Шитали пранајама или позната како „здив кој разладува“, е техника на дишење која многу ефикасно го лади телото, го смирува умот и емоциите. Шитали потекненува од…

Капалбати пранајама (Kapalbhati pranayama) е една од шесте шаткарми (техники за прочистување на телото), па поради тоа, покрај тоа што се практикува како пранајама (техника за…

Уџаи е пранајама техника за дишење која за разлика од другите пранајама техники кои се изведуваат самостојно, најчесто се изведува при практикување на асаните, во Аштанга…

Брамари е техника за дишење која го смирува нервниот систем. Активноста на оваа респираторна вежба, помага при смирување на умот, ослободување од менталниот замор и менталниот…