Browsing: страдање

Клеши претставуваат специфични негативни ментални обрасци кои го заматуваат умот, ја прикриваат нашата вистинска природа и претставуваат основни причини за човечкото страдање. Зборот клеша е санскритски…

Буда (Buddha) е санскритски збор што се преведува како разбуден или просветлен. Будизам (Buddha Sasana) е исто санскритски збор, а се преведува како Учењето на Буда. Основоположник…