Browsing: сексуалност

Санскритскиот збор тантра произлегува од корени „тан“ –  да се исправи, да се продолжи, да се размножи и „тра“ – да се зачувува, кои даваат дополнителни…