Browsing: Санкалпа

Основните постулати на кои се темели древната тантричка техника Јога нидра (санскрит: योग निद्रा), јогиски сон) се релаксација и визуелизација. Во основа, Јога нидра е состојбата…

Намера, во буквална смисла значи да имаме план, идеја или цел да направиме или постигнеме нешто. На санскрит, се преведува како санкалпа. Санкалпата ја создаваме во…

Концептот јога нидра потекнува од древните езотерични тантрички традиции на хиндуизмот и будизмот. Јога нидра (санскрит: योग निद्रा), јогиски сон) е техника со која се постигнува…