Browsing: санкалпа

Санкалпа претставува моќна алатка која се користи за остварување на одредена желба која тлее длабоко во нас, но од некаква причина стои сеуште неостварена. Зборот е…