Browsing: повлекување на сетилата

Пратјахара, од санскритски се преведува како (praty) „одземе“ и (ahara) „храна“. Во буквален превод значи „контрола на ахара“ или „контрола врз надворешни влијанија“. Можеби на почетокот…

Антармона е санскритски термин што значи „внатрешна тишина“. Претставува техника која вклучува трансформирање и контролирање на мисловните процеси преку свесност и набљудување. Со повлекување на сетилата…