Browsing: пита

Трите доши: Вата (воздух), Пита (оган) и Капа (вода) се одговорни за сите телесни функции. Соодносот на секоја доша е она што ја претставува нашата единствена…