Browsing: оксидативен стрес

Оксидативниот стрес е нерамнотежа помеѓу слободните радикали и антиоксидансите во вашето тело. Слободните радикали се молекули што содржат кислород со непарна бројка на електрони. Непарниот број…