Browsing: одржливо живеење

Урбана пермакултура е попопуларно движење започнато од жителите на градовите кои сакаат да го намалат нивното влијание врз животната средина, а истовремено да имаат поголема контрола…

Живееме во култура која не е многу наклонета за духовено растење. Негувањето, хранењето и исцелувањето на душата станаа исклучително предизвикувачки во доба што сè повеќе се…