Browsing: мисли

Мислите се суптилни, но динамични живи сили со форма, димензија, атрибут, боја, елемент, моќ, па дури и тежина. Светската атмосфера содржи огромен број мисли, поттикнати од…