Browsing: мирис

Пратјахара, од санскритски се преведува како (praty) „одземе“ и (ahara) „храна“. Во буквален превод значи „контрола на ахара“ или „контрола врз надворешни влијанија“. Можеби на почетокот…