Browsing: коши

Потеклото на зборот коша е санскритско и се преведува како „обвивка” или „слој”.  Упанишадите ги опишуваат кошите како систем од пет обвивки (слоеви) на свесност кои…