Browsing: космички звук

ОМ или АУМ е свет звук, познат како звукот на Универзумот. Познат е и под имињата пранава, омкара и онкара. Постојат различни варијации на изговорот, во…