Browsing: концентрација

Под концентрација (dharana) се подразбира фокусираност и постојаност на умот. Кога умот е постојан и фокусиран, лесно влегуваме во медитативна состојба (dhyana). Длабоката медитацијата пак ни ги…

Тратака е моќна форма на медитација, која се практикува и во Хата и во Раџа јога. Во Хата јогата, се изведува како една од шатакармите, шесте…

Меѓу многуте вредности, концентрација значи и граница. Невидливо поле на сила што нè одржува интимно врзани со сегашниот момент, ослободено од одвраќањата на минатото и хипотетичката…

Дарана е шестиот дел од осум-делната јога, како што е опишано во Јога Сутрите на Патанџали. Се однесува на концентрација на умот. Практикување на дарана се…

Мантрите или „светите песни” се своевидни молитви и се смета дека поседуваат мистична и духовна моќ. Зборот мантра е санскритски и буквалното значење е „алатка на…