Browsing: зелено живеење

Живееме во култура која не е многу наклонета за духовено растење. Негувањето, хранењето и исцелувањето на душата станаа исклучително предизвикувачки во доба што сè повеќе се…