Browsing: енергија од сонцето

Сонцето го овозможува животот на земјата. Без сонцето, нема начин растенијата да фотосинтетизираат, а земјата ќе замрзне и веднаш ќе стане непогодна за живеење.