Browsing: душа

Атман е бесмртниот аспект на нашето постоење, индивидуалното Јас, кое се крие во сѐ што е создадено, вклучувајќи не и нас луѓето. Тоа е микрокосмосот што…