Browsing: духовен учител

Ако практикувате јога некое време, тогаш многу е веројатно дека сте го слушнале името Б.К. С Ајенгар. Но, кој е тој и кое е неговото наследство…