Browsing: десна ноздра

Сурија бедана доаѓа од санскритските термини „сурија“ што значи „Сонце“ и „бедана“ што значи „влегување“. Таа е класична пранајама техника која што ја насочува праната во…