Browsing: ахамкара

Јога филозофијата не учи дека умот има четири дела или функции: ахамкара –  его умот; буди –  нашиот интелект и мудрост; манас – нашиот сетилен и…