Browsing: Глобална свесност

Модната индустрија е една од најголемите загадувачи на животната средина, со милиони тони отпад и огромна потрошувачка на ресурси секоја година. Оваа ситуација ја нагласува потребата…

Урбана пермакултура е попопуларно движење започнато од жителите на градовите кои сакаат да го намалат нивното влијание врз животната средина, а истовремено да имаат поголема контрола…